24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Sydney  0:56 (czas lokalny)
Tokyo  22:56 (czas lokalny)
Londyn  14:56 (czas lokalny)
 20:08 (czas w PL)
Nowy York  9:56 (czas lokalny)
 Przypnij do forum